Evidences
Gezondheidseducatie: een staat van Totaal Welzijn

Ontdekking van de Coöperatieve Sensitieve Geneeskunde®

Ontdekking van de Coöperatieve Sensitieve Geneeskunde®

Zelfontplooiing door je gezondheid in eigen handen te nemen

"De kracht binnenin ieder van ons is onze grootste geneesheer"

Hippocrates

Wat verstaan we onder Coöperatieve Sensitieve Geneeskunde®?

De Coöperatieve Sensitieve Geneeskunde® heeft als doel de patiënt te helpen de verbinding terug te vinden met zijn vermogen tot spontane genezing door innerlijke vaardigheden te mobiliseren, waarvan hij het bestaan niet eens kent, en dit in nauwe samenwerking met de verschillende actoren in de gezondheidszorg.

Ze reikt een aantal concrete instrumenten aan en begeleidt de patiënt bij het vergaren van informatie die nodig is om een kwaal, ziekte, ongeval of conflict te decrypteren teneinde het doel, de zin en de (levens)wijsheid ervan te ontwaren.

Zodra we ons ervan bewust worden dat alles goddelijk en biologisch goed in elkaar steekt, wordt het makkelijker de juiste handelingen te stellen om te veranderen, te genezen en te evolueren naar een hoger wel-zijn.

Werk actief mee, creëer je eigen dossier

Door een globaal biomedisch dossier samen te stellen, dat te allen tijde jouw bezit blijft, maak je je eigen levens- en gezondheidsbalans op.

Preventie bestaat erin te leren jezelf zo snel mogelijk in beweging te brengen om een uitkomst te vinden voor de stresssituaties die je storen, ondermijnen of je het gevoel geven op ontploffen te staan.

Gezondheid is meer dan een afwezigheid van symptomen. Het is een toestand van algemeen wel-zijn op fysiek, energetisch, emotioneel, mentaal en sociaal vlak, en dit in volle harmonie met de zeven rijken van het leven die je omringen.

Het vermogen tot regeneratie en zelfgenezing is aanwezig in ieder van ons.

Spontante genezingen komen wel vaker voor.

Dit is een psycho-neuro-biologisch fenomeen dat bewust en reproduceerbaar kan worden gemaakt. Wachten tot een oplossing komt van buitenaf, hoeft niet langer.
Leer alles wat je overkomt, lief te hebben in wijsheid, want alles is altijd goed zoals het is.

Word je eigen specialist

Leer met behulp van concrete instrumenten de informatie te vergaren die je kan helpen je kwaal, ziekte, ongeval te decrypteren en er het doel, de zin en de wijsheid uit te puren om de veranderingen door te voeren waartoe ze je uitnodigen.

Mogelijkheid tot verdiepingsdagen om deze instrumenten in hun volle potentieel te leren gebruiken, je biomedisch dossier uit te diepen en een sensitieve specialist te worden inzake… JOU. Zo ga je zelf aan het roer staan en leer je je eigen antwoorden te vinden in samenwerking met de actoren uit de gezondheidszorg.

Instrumenten om tot gezondheid te komen

Light Sensitive Danse®

Bewegen is leven!

Bewegen en jezelf motiveren is het eerste wat je te doen staat om weer ten volle in het leven te gaan staan.

Door jezelf open te stellen voor deze, overigens plezierige, danstechniek, zonder schroom, kan je in contact komen met je hogere, intuïtieve en sensitieve wezen.

Doorheen de dans kom je opnieuw in harmonie te staan met de 7 rijken van het leven die je omringen. Je wordt je weer bewust van je unieke plaats in de evolutie, herontdekt je grootsheid en gaat weer licht uitstralen.

De piramide van je genezing

Alle informatie die je vergaarde om je kwaal, ziekte, ongeval te kunnen decrypteren, is een puzzelstukje van de piramide met 9 niveaus die je de goddelijke logica ervan doet inzien en aanwijzingen biedt van wat je kan veranderen om mee te werken aan het pad dat leidt naar jouw genezing en bijdraagt aan het genezingsproces van onze planeet.

Sensitieve genealogie

Teken je stamboom en ontdek hoezeer je bent gehuld in een familiale atmosfeer die je leven bepaalt en zin geeft aan wie je bent. Decrypteer wat resonneert met je kwaal, ziekte, ongeval en leer hoe het (cellulair) geheugen van wat je voorouders beleefden op volledig sensitieve wijze kan meewerken aan de genese, maar evenzeer aan de spontane genezing ervan.

Sensitieve perinataliteit

Leer je te realiseren dat de gevoelssfeer in het koppel van je ouders en in de moederbuik je denken bepaalt, evenals de manier waarop je je eigen levensscenario's beschouwt en aantrekt. Decrypteer de neurocognitieve impact hiervan en leer hoe je die voorgeprogrammeerde patronen uit je perinataliteit ten dienste kunt stellen van je zelfontplooiing.

Voor wie?

Toegankelijk voor iedereen

Voor iedereen die zijn gezondheid in eigen handen wil nemen en actief wil meebouwen aan het pad naar wel-zijn en gezondheid.

Je kan je voor deze workshop voorbereiden door volgend document te downloaden en in te vullen

| Download: logo pdf Dossier van globale bio-medische decodering |

Komende data

Workshop

Ontdekking van de Coöperatieve Sensitieve Geneeskunde®

Voor wie?

Toegankelijk voor iedereen

Animators

Eduard en Judith Van den Bogaert

Datum

J1, J2, J3 MM AAAA

Uren

Eerste dag: ontvangst om 9.00 uur, start om 9.30 - 18.00 uur
Andere dagen: 9.30 tot 18.00 uur
Laatste dag: 9.00 - 17.00 uur

Waar

 

Prijs

XXX € indien betaald 20 dagen voor, XXX € na (incl. BTW).

Gelieve de betaling als volgt over te maken:

Account: SPRL Evidences
IBAN: BE39 7512 0749 0619
BIC: AXABBE22
Banque: AXA

Met de woorden "Ontdekking", uw naam en de datum van de activiteit.

De datum van reservering valideert het voorkeurstarief. Geen terugbetaling 5 dagen voor het seminar, behalve in het geval van een gecertificeerde ziekte, een familiebegrafenis of de mogelijkheid van uitstel om een GELDIGE reden.

Accommodatie

 

Catering

 

Online registratie voor de workshop

Gelieve de onderstaande velden in te vullen (* [Verplicht]):

Vul indien mogelijk alle velden in, zodat we je aanvraag zo efficiënt mogelijk kunnen verwerken.

Voer een naam in
Voer een adres in
Postcode invoeren
Voer een stad in
Een keuze maken
Een keuze maken
Voer een e-mail in
Voer een telefoonnummer in

Keuze*:

Op de hoogte blijven van andere data of locaties

Faire un choix

Opmerking over de bescherming van gegevens

In overeenstemming met de R.G.P.D.De site bewaart en verwerkt uw persoonlijke gegevens enkel met het oog op de verwerking van uw aanvraag tot inschrijving voor het seminarie over bio-medische decodering van ziekten.

Deze gegevens worden in geen geval doorgegeven aan derden.

U wilt ook organiseren of elders aan deze workshop deelnemen?

Klik op deze link: Organiseren van activiteiten

Newsletter

Ik abonneer me op de nieuwsbrief: Nieuws, artikels & video's
Geef uw

Ontvangen: in het Nl
Ontvangen: in het Fr en het Nl