Evidences
Gezondheidseducatie: een staat van Totaal Welzijn

Artikelen

Change

Het online platform We are the CHANGE is het vervolg van het magazine CHANGE think positive.
Je vindt er wekelijks informatie, voor en door CHANGERS.
HIER staan alle artikelen en interviews met Dokter Eduard van den Bogaert.

De CORONAVIRUSCRISIS: Doodsgevaar of kans op een nieuw leven?

Het ideogram voor het woord "crisis" bestaat in het Chinees uit 2 karakters, waarvan het ene "gevaar" betekent, het andere "kans".

Alle leven is sensitief en alle levende organismen, inclusief virussen, wisselen voortdurend sensitieve en vitale informatie met elkaar uit. Verhinderen dat vitale, sensitieve informatie wordt uitgewisseld, staat gelijk aan handelen op een manier die levensbedreigend kan zijn!

Zoals Claude Bernard terecht zei: "De microbe op zich is niks, het milieu is alles".

Laten we daarom de voedingsbodem voor de besmettelijkheid en dodelijkheid van dit nieuwe Coronavirus COVID19 even onder de loupe nemen. Meer nog, laten we onze ogen openen voor wat het virus ons laat zien: het doel, de betekenis en de wijsheid die erachter schuilen.

Onderstaande decodering is geenszins bedoeld als kritiek op wie of wat dan ook. Het is een uitnodiging om even door een andere bril te kijken, om het nocebo-effect te voorkomen van de paniek en de angst die sommigen uitvergroten en anderen net willen verhullen, om de besmetting en de morbiditeit van het virus te temperen en het genezingsproces van allen te faciliteren.


Het ontcijferen van je perinatale geschiedenis

Omzeggens heel onze toekomst wordt bepaald door wat zich afspeelt voor de leeftijd van zes jaar, en dit voor ons hoogste goed!

De weldaden van de biologische processen ontdekken die zich voltrekken tijdens de perinataliteit en de prille kinderjaren, kan ons enorm helpen om komaf te maken met de psychologische, affectieve en zelfs lichamelijke pijn.

De perinatale en genealogische invalshoek brengt de gelukkige of ongelukkige herhalingen in ons leven aan het licht en helpt ons oog te hebben voor onze lotsbestemming, voor onze vrije wil en voor de pracht van de biologische intelligentie.


Prostaatkanker: de ultieme onmacht

We weten dat een ziekte ons overkomt in een specifieke context (tijd en ruimte), in een del van ons lichaam, in connectie met een zeer precieze zone in de hersenen en gelinkt aan een gevoel en zeer precieze overtuigingen. Ze ontstaat dus niet per toeval, maar is een gedrag dat ontstaat in antwoord op een bepaalde verandering in onze omgeving. Ze maakt ons onvermogend op bepaalde vlakken maar brengt ook nieuwe capaciteiten mee om onze overlevingskansen te doen stijgen, om nieuw te leven.

Zoals voor elke kanker, bevat de prostaatkanker een bio-logica. Of deze zich nu situeert op het niveau van de invariante, of op symbolisch vlak, het biomedisch ontcijferen ervan is nuttig om het beter te kunnen voorkomen, te verzorgen, en de zelf-heling ervan te kunnen bevorderen.

Ik stel je een mytho-bio-logische benadering op 9 niveaus voor: het zoeken naar de rode draad (mythos) van leven (bios) die alle beschikbare kennis (logos) verbindt ten aanzien van deze ziekte.


Baarmoederhalskanker : herstellen van een scheidingsconflict

We weten allemaal dat alle ziektes multifactorieel zijn. Laten we dus samen de verschillende factoren bekijken die meetellen in het ontstaan van baarmoederhalskanker. Om de ware betekenis te ontcijferen, stel ik voor dat we deze nieuwe aanpak volgen via 9 niveaus van de facilitatiepiramide van de genezing waar ik erg gesteld op ben.

« In Europa sterft elke 18 minuten een vrouw aan baarmoederhalskanker » aldus de reclamecampagne van een bekend farmaceutisch laboratorium. Men stelde dit voor als een groot probleem voor de volksgezondheid wat met geen enkele epidemiologische realiteit overeenstemde, tenzij we de landen van Oost-Europa bij Europa zouden tellen. De geschiedenis van de terugbetaling van vaccinaties tegen baarmoederhalskanker is simpelweg het gevolg van een uitgebreide marketingcampagne, die dezelfde misleidende strategie van de tabaksindustrie volgde. We hebben een grondstof, de groep vrouwen in de vruchtbare leeftijd, omgevormd tot vaccinconsumenten, door in te spelen op hun emoties.


Sacrée Planète 2016 “De Sensitieve Coöperatieve Geneeskunde®

De sensitieve geneeskunde is niet nog eens een therapie over de holistische gezondheid. Wat haar kenmerkt heeft meer te maken met haar methode dan met haar remedies want vandaag de dag is het van cruciaal belang dat we onze eigen middelen voor zelfgenezing verbeteren. We ‘worden’ niet ziek, integendeel, de ziekte helpt ons er weer bovenop wanneer we struikelen in het leven. Zij is een herkenningsteken en een les …

Hier zijn een aantal middelen op jullie op weg te helpen!

Onze ideeën over de ziekte zijn de laatste decennia geëvolueerd want vandaag zijn er heel wat therapeuten in de conventionele of de alternatieve geneeskunde die een verbinding hebben gemaakt tussen de emotionele shock, het conflict, de hersenen en de ziekte … De vraag is nu: “Hoe kan de patiënt opnieuw helemaal baas worden over zijn genezing?”.

Judith en Eduard Van den Bogaert hebben hun complementariteit in de echt verbonden, hij, homeopathisch arts, zij, levenscoach, opgeleid in verscheidene mind en body technieken (PNL, perinatale periode, genealogie, life sensitive dance, …). Ze werken in goed overleg samen opdat de patiënt de tekens kan decoderen die de ziekte via het lichaam stuurt. Hun begeleiding omvat een combinatie tussen de homeopathische geneeskunde en de ontcijfering van de pathologie in verhouding tot onze genealogische en perinatale geschiedenis.  Het doel is de patiënt vrij, verantwoordelijk en autonomer te maken zodat hijzelf zijn therapeutische keuze kan maken dankzij zijn eigen beleving.


Néosanté 2016 “Borstkanker: (mammacarcinoom)”

Als meest voorkomende kankervormende ziektebeeld bij de vrouw, verdient borstkanker zeker dat er dieper ingegaan wordt op de pistes van de psycho-biologische decodering ervan. In nr 16 van "neosanté" (oktober 2012), heeft dr. Eduard Van Den Bogaert reeds deze oefening gedaan. Deze keer benadert hij het onderwerp doorheen negen niveaus, dewelke hij de "pyramide ter bevordering van de genezing" noemt. Zijn vrouw Judith schreef mee aan en redigeerde twee nieuwe en bijzonder ontluisterende klinische casussen over de belevingswereld van zieke personen en het therapeutische parcours dat zij aflegden op voorstel van haar echtgenoot. Laat dit nieuwe inzicht in borstkanker een heilzame bijdrage zijn aan hen die door borstkanker getroffen zijn.

We weten onderhand wel, een ziekte overkomt je niet zomaar. Zij is het resultaat van een verandering in gedrag door een aparte, bijzondere verandering in onze omgeving. Een ziekte ontwikkelt dus nieuwe capaciteiten om zo de kans op overleven te verhogen. Hernemen we de benadering van de negen niveaus ter bevordering van de genezing dewelke mij erg dierbaar is, om de betekenis van borstkanker te decrypteren.

Artikel gepubliceerd in “CHANGE THINK POSITIVE”
Het magazine dat alles anders bekijkt

Change

CHANGE Lente 2014 “Medische verwondering”

Wie vergeten is met verwondering in het leven te staan, moet totaal hopeloos en ziek zijn. Uiteindelijk is verwondering de beste medische voorzorg.”


CHANGE Herfst 2014 “De ‘instant-stamboom’”

Wat als een boom de transmissie en zelfs het ontstaan van ernstige ziekten kan voorkomen en zelfs genezen? Niet zomaar een boom, maar een boom waaruit iedereen voortkomt: je stamboom. Belachelijk hoor ik je denken?


CHANGE Herfst 2014 “Pancreaskanker anders bekeken”

Het is opmerkelijk dat pancreaskanker vaak lijkt voor te komen bij mensen die bekend staan als de besten (de ‘Caesars’) in hun vak, zij het wetenschap, industrie, kunst, religie, filosofie of politiek. Misschien kunnen enkele voorbeelden uit de media dit illustreren: Steve Jobs (Apple), Gerard Mortier (directeur van de Munt), Jean-Luc Dehaene (eerste minister van België) of Wim Schamp (Vlaams publicist).


CHANGE Lente 2014 “De zuiveringstips”

De zuiveringstips van dr. Eduard Van den Bogaert


CHANGE Winter 2014 “Ervaar de genezer in jezelf door ‘HoMSHaM’”

Via ‘HoMSHaM’ komt de mens weer in contact met de diepste liefde in zich en zo kan hij of zij leven vanuit wie hij of zij werkelijk is, …


CHANGE Herfst 2013 “Chronische vermoeidheid wanhoopskreet van het zenuwstelsel”

Het chronisch vermoeidheid syndroom (CVS) en fibromyalgie worden nog maar recent als ziektes erkend. De klassieke behandelingen blijven lap- middelen en blijken ontoereikend. Dit komt omdat men binnen de reguliere geneeskunde aan de ware oorzaak voorbij gaat. Men weet niet hoe ze de vinger op de oorzaak van het probleem kunnen leggen…


CHANGE Zomer 2013 “Salvatore”

Ik leerde me te openen voor het oneindige veld van mogelijkheden en te geloven in heling

Het verhaal van de 26-jarige Salvatore uit Schaarbeek is wonderbaarlijk. Deze jongeman werd met een zware handicap geboren. Door zuurstoftekort bij de geboorte kon hij niet praten, was hij volledig spastisch en zat hij in een rolstoel. Vandaag stapt hij zelfstandig de tram op om naar zijn werk te gaan, hij kan praten en slaagt er in zichzelf te scheren en fijne motorieke bewegingen te maken. Dat allemaal dankzij een combinatie van klassieke geneeskunde en twee helingmethodes, waaronder het werk van dokter Eduard Van den Bogaert en transformational breathing.


CHANGE Zomer 2013 “Ademen is leven

Ons lichaam wordt vanuit twee krachtbronnen gevoed: via de adem en via ons voedsel. We kunnen best een tijdje zonder eten en drinken overleven, maar als de ademhaling stopt, geraak je na enkele minuten in coma omdat de hersenen een tekort aan zuurstof hebben. Zuurstof, afkomstig van plankton in de zee en van de plantenwereld, is dus het allerbelangrijkste voedingsmiddel van de mens.


CHANGE Lente 2013 “De spirituele weg van de darmen”

Een leerling van Boeddha vroeg: “Hoe kan ik tot verlichting komen?” Boeddha antwoordde: “Door je darmen te verzorgen”. Jezus Christus vertelt eigenlijk hetzelfde. Het Evangelie kan je immers zien als een metafoor voor onze spijsvertering waarin onze darmen een belangrijke plaats innemen. Onze darmen zijn het oudste deel van ons lichaam. Een darm is als een worm die zich in de loop van de evolutie heeft ontwikkeld en waaruit andere organen zoals de longen, de maag, de pancreas en de nieren ontstaan zijn.


CHANGE Lente 2013 “Op zoek naar de juiste complementaire therapie”

Gaan shoppen en alles doen wat de therapeuten jou zeggen, is geen goed idee. Dan zoek je de oplossing en de genezing nog buiten jezelf en daar zal je het nooit vinden. Bovendien stop je er op die manier veel geld en tijd in en op langere termijn put het je uit. Zeker mensen met ernstige ziektes kunnen in paniek zijn en van daaruit verkeerde keuzes maken. Ik heb een techniek ontwikkeld die ik ‘de neurosensitieve reis’ noem. Hiermee help ik de mensen om uit hun mentale gevangenis te geraken en hun stress los te laten. In het kort komt het erop neer dat je met deze techniek leert om vanuit een bepaald hersendeel, dat de prefrontale cortex genoemd wordt, naar jezelf te kijken. Hoe dan ook, als je een coach zoekt, kijk dan ook altijd wat je budget is en welke therapieën er zijn. Voel zelf welke voor jou aan de orde zijn, en welke methodes jou persoonlijk aanspreken. Leg je dan op één therapie toe en geef het de tijd. De meeste mensen willen meteen resultaat, maar vergeten vaak dat genezing ook een proces is. En daarin is de relatie cliënt-therapeut een heel belangrijke basis. Die moet opgebouwd worden. Het is ook goed om een evenwicht te zoeken tussen actieve therapie, waarbij jij jezelf inzet en actie onderneemt, zoals familieopstellingen, en passieve therapie waarbij je door de therapeut behandeld wordt, zoals osteopathie. Welke therapie je dient te kiezen, hangt af van de persoon die je bent.


CHANGE Winter 2012 “De praktijkruimte”

“Het begint al op straat. Tegenover de inkomdeur staat een boom die mij verwelkomt. In het raam is een I ching-teken verwerkt. Wanneer ik vervolgens de dokterspraktijk binnenga, heb ik de indruk dat ik een heilige ruimte betreed.


CHANGE Winter 2012 “De betekenis van kanker”

Je wordt nooit toevallig ziek! Onbewust zetten onze hersenen een ziekte in gang om ons organisme aan te passen aan een verandering. Ziekte heeft een evolutiefunctie. Toen de vis door omstandigheden voor het eerst uit het zeewater kwam, moest die zich aanpassen of sterven aan uitdroging. Om op het land te kunnen overleven, ging de vis tumoren ontwikkelen wat de latere nieren zouden worden. Deze tumoren dienden in de eerste plaats om het water in zijn organisme tegen te houden. In de zee is dat niet nodig aangezien het water non-stop in en uit het vissenlichaam stroomt. Door voortdurend nieuwe aanpassingen op het land ontstonden in de verdere evolutie de amfibieën, de reptielen, de zoogdieren en later de mens. Onze organen waren dus oorspronkelijk tumoren die door het organisme van het prehistorische dier aangemaakt werden om zich aan te passen aan veranderingen in het milieu en het klimaat. Pas als we de rode draad van de evolutie volgen, kunnen we de functie van deze tumoren begrijpen. Wat pathologie is in het begin, wordt later een hulp. Door tumoren meteen weg te halen, zie je niet tot wat ze dienen. Wanneer we dit beseffen, kunnen we iets in ons leven veranderen, waardoor we ons aanpassen en dus de ziekte niet meer nodig is. Kortom, onder elke ziekte zit een conflict en dat conflict dien je te decoderen. Dat decoderen is bij iedereen anders. Wat nodig is, is een integratieve aanpak.


CHANGE Herfst 2012 “Stress, ziekten en evolutie”

Hans Selye (1907-1982) was een Canadees-Oostenrijkse arts en endocrinoloog die in de jaren vijftig een theorie over de impact van stress op ons leven ontwikkelde.

Hij introduceerde de term G.A.S. (General Adaptation Syndrome), beter bekend als het stress syndrome. Het is een naam voor het aanpassingsproces dat ons lichaam inzet wanneer het geconfronteerd wordt met "stress".

In zijn theorie beschrijft hij onder meer de fysiologische reacties die ontstaan onder invloed van stressfactoren die door ons organisme als vijandig of storend waargenomen worden. We dienen deze factoren hierbij zeer ruim te nemen: tijd- of prestatiedruk, ruzie, financiële onzekerheden, een tekort aan voedingstoffen, een zware lichaamstraining, een operatie, een injectie, een verhuis, een chronische ziekte: alles wat op de een of andere manier aanpassing vraagt van ons organisme en ons wezen op zowel psychisch, fysisch als spiritueel niveau.

Newsletter

Ik abonneer me op de nieuwsbrief: Nieuws, artikels & video's
Geef uw

Ontvangen: in het Nl
Ontvangen: in het Fr en het Nl