Evidences
Gezondheidseducatie: een staat van Totaal Welzijn

Disclaimer

Door het bezoeken van deze website: www.evidences.be, ga je automatisch akkoord met de beschreven disclaimers en de algemene voorwaarden.

Informatieve doeleinden

De informatie op deze website geeft slechts een indicatie van wat jij van Evidences kunt verwachten. Ook alle adviezen, praktische tips etc. zijn slechts een indicatie waaraan geen rechten ontleend kunnen worden. Niemand zal op basis van deze informatie, bij wie dan ook, een schadeclaim kunnen indienen, of hoe dan ook verhaal kunnen halen. Iedere zelfbehandeling is voor eigen verantwoording.

Evidences doet geen claims over diagnose, behandeling, genezing of ziektepreventie. De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden.

De toepassing van deze informatie is, in welke vorm dan ook, GEEN vervanging van een medische behandeling of ingreep. Coaching en deelname is bedoeld voor mensen die GEEN behandeling of medische ingreep (meer) nodig hebben en die geen spoedeisende ziektes of aandoeningen hebben. Bij klachten of ziekte is de medisch arts of specialist de aangewezen persoon om hulp te verlenen. Volg altijd hun adviezen en voorschriften.

Niet aansprakelijk

Evidences, bestaande uit Eduard Van den Bogaert en Judith Van den Bogaert – Blondiau zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van de door de lezer of cursist toegepaste adviezen en ideeën. Evidences besteedt veel aandacht aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op de website. Desondanks is het mogelijk dat gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. Evidences sluit alle aansprakelijkheid uit voor de directe en indirecte schade als gevolg van het gebruik van de informatie van de website www.evidences.nl en/of door storingen in de toegankelijkheid van de website. Evidences houdt zich het recht voor de informatie op de website te wijzigen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf.

Samenwerking met reguliere geneeskunde

Evidences streeft samenwerking met de reguliere geneeskunde na en wijst je er op dat je bij lichamelijke, psychische, psychiatrische of andere klachten, in welke vorm dan ook, altijd een medisch gekwalificeerde arts moet raadplegen. De informatie die je verkrijgt via www.evidences.nl mag dan ook nooit als vervanging van de behandeling door een arts dienen. De informatie op deze website dient niet te worden opgevat als medisch advies.

Auteursrechtelijke bescherming

De website en de inhoud daarvan is auteursrechtelijk beschermd. Het is de gebruiker niet toegestaan om enige in deze website weergegeven informatie te wijzigen, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, op welke media dan ook, in wat voor manier dan ook te vertonen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Evidences. Overtreding van dit artikel zal leiden tot gerechtelijke vervolging.

Privacywetgeving

Met jouw gegevens wordt volgens de privacywetgeving omgegaan, waarbij ze enkel en alleen worden gebruikt om je te informeren over wetenswaardigheden, aanbiedingen en nieuws. Jouw gegevens worden niet verstrekt aan derden.

Geen garanties

Evidences garandeert niet dat bestanden, software, hyperlinks of andere informatie op de website vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten. Evidences is tevens niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar met een hyperlink wordt verwezen.

Wijziging disclaimer

Evidences is steeds bevoegd deze disclaimer te wijzigen.

Hartelijk dank voor je medewerking en begrip!

Newsletter

Ik abonneer me op de nieuwsbrief: Nieuws, artikels & video's
Geef uw

Ontvangen: in het Nl
Ontvangen: in het Fr en het Nl